SİYASİ KARİYER

CTP-ÖRP Hükümeti döneminde ilk kez kurulan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile siyasi kariyerine Bakan olarak başlayan Prof. Dr. Asım Vehbi, bu dönemde çevreye yönelik başarılı projeleri etkin kaynak ve zaman yönetimi ile tamamlamış, doğal kaynakların daha iyi değerlendirilmesine yönelik daha önce geliştirilmemiş başarılı çalışmalara da öncülük ederek başlatılmalarını sağlamıştır.

Bakanlığı döneminde planlayıp geliştirdiği projeler Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) makamlarınca desteklenmiştir. Bu destek sayesinde Vehbi, bakanlık bünyesinde kendi liderliğinde geliştirilen ve geniş kesimler tarafından kabul gören çevre projelerine, AB ve TC tarafından kaynak aktarılmasını sağlamıştır.

Prof. Dr. Asım Vehbi’nin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlayan ve/veya tamamlanan önemli projelerden bazıları şunlardır:

 • Bafra deniz suyu arıtma,
 • Gazimağusa deniz suyu arıtma,
 • Birçok yeni yeraltı su kaynağının ortaya çıkarılması,
 • Su tedarik ve sanitasyon sistemlerinin iyileştirilmesi,
 • Hava kirliliğine yönelik egsoz emisyon ölçümleri,
 • CMC’de denize giden kirliliği engellemeye yönelik atık su yönetimi,
 • Ağaç eksikliğine yönelik hiçbir dönemde yapılmamış büyük çapta ağaç dikimi,
 • Katı atık sorununa yönelik Katı Atık Master Planı ve Dikmen’in kapatılıp rehabilite edilmesi,
 • Güngör’de son teknoloji ürünü düzenli çöp depolama sahasının inşası,
 • Gazimağusa’da katı atık transfer istasyonunun inşası,
 • Çevre dostu atık kompostlama alanında pilot proje uygulaması,
 • Tıbbi atık arıtma tesisinin kurulumu, tıbbi atık toplama araçlarının ve konteynerlerinin temini,
 • Ormanlardaki zararlılara karşı mücadelede kimyasal değil biyolojik ilaçlama yöntemlerinin ilk kez kullanılmaya başlanması,
 • Elektrik santrallerinde çevreye daha az zarar verecek yakıt kullanılması,
 • Taş Ocakları çalışma standartları projesinin uygulanması,
 • Ronnans Körfezi, Ayfilon Bölgesi, Kalkanlı Zeytin Bahçesi ve Karpaz Milli Parkı’nın özel koruma bölgesi olarak ilan edilmesi,
 • Alo 153 Çevre Hattı’nın kurulması,
 • Serhatköy-Kumköy İsale Hattı’nın devreye girmesi,
 • Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki kasabalar ve köylerin kültürel mirasını ve altyapısını iyileştirmek amacıyla yaşam alanlarının yeniden canlandırılması, mevcut yapıların restorasyonu.


Bu çalışmaların yanısıra Prof. Dr. Vehbi, KKTC’de yaşanan su problemine yönelik TC’den su getirme projesine de destek veren girişimlerde yer almış, projenin hayata geçirilmesi aşamasına katkı sağlamıştır.